งานราชการ กรมสุขภาพจิต 86 อัตรา !


#1.ตำแหน่งที่เปิดสอบ

- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (บรรจุในภูมิภาคทั่วประเทศ) จำนวน 86 อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.#2.การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3.รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ระบบรับสมัครออนไลน์noreply@blogger.com (Unknown)