สตง. เปิดสมัครงาน 25 ตำแหน่ง 

รายได้เดือนละ 21,000 บาท!! 1) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-  พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิจ ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

- จำนวน 25 อัตรา

- เงินเดือน  15,000 บาท 

- ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท

- สวัสดิการประกันสังคม

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
2) การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
3) รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567


ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ                |                    แผนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


[email protected] (Unknown)