สมัครงานราชการ กรมการแพทย์    27    อัตรา#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 นายแพทย์ปฏิบัติการ            4        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    21,000 - 23,780    บาท


1.2 เภสัชกรปฏิบัติการ            2        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    15,800 - 19,250    บาท


1.3 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            8    อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    15,000 - 16,500    บาท


1.4 นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ            1        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    15,000 - 16,500    บาท


1.5 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ            2        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    15,000 - 16,500    บาท


1.6 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    15,000 - 16,500    บาท


1.7 นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ            1        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    15,000 - 16,500    บาท


1.8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน            3        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    10,840 - 12,650    บาท


1.9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน            4        อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน    10,840 - 12,650    บาทผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.#2.การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#3.รายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการแพทย์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567


อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


[email protected] (Unknown)