สมัครสอบราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม


1. ตำแหน่งและอัตรา

1.1 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์)    1    อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 - 19,250 บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์


1.2 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร)    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือทางวัสดุศาสตร์


1.3 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ)    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 - 19,250 บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ ทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา


1.4 นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการตรวสถานที่เกิดเหตุ)    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์


1.5 นายช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ    2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.2. การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ cifs.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียด        |        ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)