รับงานข้าราชการ กรมสรรพากร ปี 2567 

จำนวน 350 อัตรา1. ตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.1 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

1.2 จำนวน 350  อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกันกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง < ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครงานราชการ >
2. การสมัครสอบและวิธีสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ


ไฟล์ประกาศรับสมัคร                                            |                    ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


[email protected] (Unknown)