สมัครงานราชการ อัพเดท 2567#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
1.2 นิติกร 1 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของท่านได้ที่นี่ <ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ>#2.การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3.รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในเดือนมิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียดประกาศ          |             ระบบรับสมัครสอบออนไลน์
[email protected] (Unknown)