Graphic Design

25,000-35,000

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

งานประจำ

2

อัตรา

ลักษณะงาน

- ถ่ายรูปและตกแต่งรูปสินค้า(Pack shot) เพื่อนำมาใช้ประกอบคอนเทนท์ Online/Offline Di-cut และ Retouch รูปแบบสินค้าเพื่อให้ตรงตามการใช้งาน - สร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด รวมถึงกิจกรรม อื่น ๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ ศึกษา เรียนรู้งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค - มีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบต่างๆ - ออกแบบงาน Graphic ต่างๆ ทั้ง online, offline ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านออกแบบ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีดิจิทัล นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Graphic มาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิดได้
  • มีใจรักในงานออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์และอัปเดต Trend Design เสมอ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Illustrator,Adobe Photoshop, AI, 3D เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถแนบ Portfolio ในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆ หรือ URL นำเสนอผลงาน ได้ในอีเมลสมัครงาน
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้

ประชาสัมพันธ์

สถานที่ปฎิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

092-2465105 ,085-4885048

02-580-9866

hrm@ctw-inter.com

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต นำเข้า และจัด จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและท่อสเตนเลส ภายใต้ชื่อตราสินค้า “CTW” ต่อมาในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้เริ่มการจำหน่ายท่อสเตนเลส เกรด 304 ภายใต้ชื่อ “คริสตัล” และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทสเตนเลสชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่อสเตนเลส เกรด 202 ภายใต้ชื่อ “ฟูจิ” แผ่นสเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงปัจจุบันบริษัท ชาร์เตอร์เวย์ นับได้ว่าเป็น ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสเตนเลส ที่ครบวงจรที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส เพลา ฉาก แบน สเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ประกอบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสเตนเลส

สวัสดิการบริษัท

-เบี้ยขยัน(เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าโทรศัพท์

-ค่าเดินทาง(เฉพาะตำแหน่ง)

-Incentive(เฉพาะตำแหน่ง)

-กองทุนประกันสังคม

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13วันต่อปี

-ประกันอุบัติเหตุ

-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานอุปสมบท,งานสมรส,งานฌาปนกิจ)

*โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.