Marketing Online (Content Creator)

25,000-35,000

การตลาด

งานประจำ

หลายอัตรา

อัตรา

ลักษณะงาน

- วางแผนและบริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร - ออกแบบสร้าง Content ให้เกิด Engagement ที่ดี ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้น่าสนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย - สื่อกราฟฟิกบน Social ทั้งหมดของบริษัท (ภาพถ่าย, ภาพประกอบ, infographic) - ดึงจุดขายของสินค้ามาเขียน Content เพื่อสื่อสารให้กับลูกค้า - ดูแล Account และเผยแพร่ Content ต่างๆ ผ่าน social media ของบริษัท และจัดทำ Report เพื่อประเมินผลงาน - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร
  • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถออกต่างจังหวัดได้
  • มีความถนัดด้าน Online สื่อ Social ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator และอื่น ๆ ได้
  • เคยผ่านงานหรือเกี่ยวข้องธุรกิจก่อสร้างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียน Content / บทความใน Facebook

ประชาสัมพันธ์

สถานที่ปฎิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

092-2465105 ,085-4885048

02-580-9866

hrm@ctw-inter.com

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต นำเข้า และจัด จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและท่อสเตนเลส ภายใต้ชื่อตราสินค้า “CTW” ต่อมาในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้เริ่มการจำหน่ายท่อสเตนเลส เกรด 304 ภายใต้ชื่อ “คริสตัล” และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทสเตนเลสชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่อสเตนเลส เกรด 202 ภายใต้ชื่อ “ฟูจิ” แผ่นสเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงปัจจุบันบริษัท ชาร์เตอร์เวย์ นับได้ว่าเป็น ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสเตนเลส ที่ครบวงจรที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส เพลา ฉาก แบน สเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ประกอบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสเตนเลส

สวัสดิการบริษัท

-เบี้ยขยัน(เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าโทรศัพท์

-ค่าเดินทาง(เฉพาะตำแหน่ง)

-Incentive(เฉพาะตำแหน่ง)

-กองทุนประกันสังคม

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13วันต่อปี

-ประกันอุบัติเหตุ

-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานอุปสมบท,งานสมรส,งานฌาปนกิจ)

*โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.