R&D Manager (Product Develop Design)

50,000-70,000

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

งานประจำ

1

อัตรา

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท (วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
  • มีประสบการณ์ทางสายงานอย่างน้อย 5 - 7 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน R&D โลหะมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น และมีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน

- รับนโยบายผู้บริหารเพื่อวางแผนงาน พร้อมดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผู้บริหาร - วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ออกตลาดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าของบริษัทกับคู่แข่ง และนำมาพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด - ตรวจสอบหน้างานของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า - คิดค้นผลิดภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

092-2465105 ,085-4885048

02-580-9866

hrm@ctw-inter.com

สวัสดิการบริษัท

-เบี้ยขยัน(เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าโทรศัพท์

-ค่าเดินทาง(เฉพาะตำแหน่ง)

-Incentive(เฉพาะตำแหน่ง)

-กองทุนประกันสังคม

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13วันต่อปี

-ประกันอุบัติเหตุ

-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานอุปสมบท,งานสมรส,งานฌาปนกิจ)

*โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต นำเข้า และจัด จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและท่อสเตนเลส ภายใต้ชื่อตราสินค้า “CTW” ต่อมาในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้เริ่มการจำหน่ายท่อสเตนเลส เกรด 304 ภายใต้ชื่อ “คริสตัล” และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทสเตนเลสชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่อสเตนเลส เกรด 202 ภายใต้ชื่อ “ฟูจิ” แผ่นสเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงปัจจุบันบริษัท ชาร์เตอร์เวย์ นับได้ว่าเป็น ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสเตนเลส ที่ครบวงจรที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส เพลา ฉาก แบน สเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ประกอบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสเตนเลส