Creative & Product Design Officer

25,000-30,000

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

งานประจำ

1

อัตรา

ลักษณะงาน

- กำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบฉลากสินค้า ชิ้นงานการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ และชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและตราสินค้า รวมทั้งแนวทางการควบคุมให้ชิ้นงานออกแบบนั้นมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ตราสินค้า และนโยบายของผู้บริหารร่วมกับผู้บังคับบัญชา - ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่โดยตรงกับ Concept ของ Brand - ออกแบบงาน Design อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - รับผิดชอบออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของบริษัท - รับโจทย์และรวบรวมข้อมูลสำหรับแต่ละชิ้นงานที่จะออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และแนวคิดหลักการสื่อสารของแต่ละชิ้นงาน - กำหนดรูปแบบโดยรวมของชิ้นงาน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การออกแบบ ข้อมูลสินค้า และแนวคิดหลักการสื่อสาร - จัดเตรียม และถ่ายภาพสินค้า วัตถุ สถานที่ หรืออื่นๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการออกแบบชิ้นงาน หรือเพื่อสร้างชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เช่น lllustrator, Photoshop, Lightroom
  • ต้องสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ งานเขียนแบบ AutoCAD Computer 2D,3D **Computer 3D ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
  • Positive Thinking สามารถปรับตัวได้, มีน้ำใจ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีความถนัดด้าน online สื่อ Social ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

สถานที่ปฎิบัติงาน

ข้อมูลติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

092-2465105 ,085-4885048

02-580-9866

hrm@ctw-inter.com

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต นำเข้า และจัด จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและท่อสเตนเลส ภายใต้ชื่อตราสินค้า “CTW” ต่อมาในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้เริ่มการจำหน่ายท่อสเตนเลส เกรด 304 ภายใต้ชื่อ “คริสตัล” และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ประเภทสเตนเลสชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่อสเตนเลส เกรด 202 ภายใต้ชื่อ “ฟูจิ” แผ่นสเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงปัจจุบันบริษัท ชาร์เตอร์เวย์ นับได้ว่าเป็น ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสเตนเลส ที่ครบวงจรที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส เพลา ฉาก แบน สเตนเลส เครื่องเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณ์ประกอบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสเตนเลส

สวัสดิการบริษัท

-เบี้ยขยัน(เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)

-ค่าโทรศัพท์

-ค่าเดินทาง(เฉพาะตำแหน่ง)

-Incentive(เฉพาะตำแหน่ง)

-กองทุนประกันสังคม

-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13วันต่อปี

-ประกันอุบัติเหตุ

-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานอุปสมบท,งานสมรส,งานฌาปนกิจ)

*โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.