สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครงาน


#1.ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ

- พนักงานเรียงพิมพ์          1        อัตรา

อัตราค่าจ้าง    10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


- เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา        1        อัตรา

อัตราค่าจ้าง    11,280 - 13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม


- พนักงานซ่อมบำรุง (ด้านโยธา)            1        อัตรา

อัตราค่าจ้าง    11,280 - 13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา


- นักวิชาการสนับสนุนนิติบัญญัติ            6        อัตรา

อัตราค่าจ้าง        18,000    บาท

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.#2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่  24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3. รายละเอียดประกาศ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |             ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)