นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ChonJob

เว็บไซต์ ChonJob ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

 2. การบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้สมัครงานสามารถทำการบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา โดยใช้ รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก (ลงทะเบียนใหม่ คลิกที่นี่)

 3. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ ChonJob เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังทีมงานผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

 4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

  ChonJob จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่เว็บไซต์ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2563