งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2567


#1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัครสอบ

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน                4        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือสูงกว่า 

เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว (ตรวจสอบที่นี่)#2. การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ cpd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ระบบรับสมัครออนไลน์ 


noreply@blogger.com (Unknown)