งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


1. ตำแหน่งและอัตราว่าง

1.1 วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ            1    อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมระบบควบคุม หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า
2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดประกาศ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)