เปิดประตูบานสุดท้ายที่ชื่อว่า การสัมภาษณ์ ให้ถูกวิธี

ประตูบานสุดท้ายสำหรับการสมัครงานที่เรียกว่า ‘การสัมภาษณ์’ บางคนสามารถเปิดประตูนี้อย่างง่ายดายในขณะที่บางคนไม่สามารถเปิดได้ อาจเป็นเพราะคุณสมบัติ ทักษะ ทัศนคติ หรือเปิดผิดวิธี ซึ่งหากเปรียบเทียบการเปิดประตูกับการสัมภาษณ์งาน เราก็ต้องศึกษาก่อนว่าประตูบานนี้ต้องดัน ผลัก หรือเลื่อน ถึงจะสามารถเปิดได้อย่างถูกต้องใช่ไหมล่ะ

 

สิ่งที่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน

 

1. ศึกษาข้อมูล

แม้บางครั้งเราอาจรู้จักข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรที่เราสมัครอยู่แล้ว แต่หากเรามีข้อมูลลึกลงไปอย่างเรื่องวัฒนธรรมองค์กร สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดตำแหน่งงานที่เราสมัคร อาจจะทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเราสนใจบริษัทและงานในตำแหน่งนั้นจริง ๆ

 

2. ฟังคำถามให้จบ

ไม่ควรพูดแทรกหรือรีบตอบในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ยังถามไม่จบ ควรฟังคำถามจากผู้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นค่อยใช้เวลาในการทบทวนคำถาม และคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนจะตอบ เพราะความใจร้อนของเราอาจทำให้ตอบออกมาไม่ดีหรือทำให้ผู้สัมภาษณ์คิดว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตได้

 

3. มีเหตุผลสนับสนุนเสมอ

คำถามในการสัมภาษณ์งานส่วนมากจะเป็นคำถามปลายเปิด เพราะฉะนั้นหากเราจะตอบคำถามใดคำถามหนึ่ง การมีเหตุผลสนับสนุนเสมอจะทำให้คำตอบของเรามีน้ำหนักขึ้น และทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นขั้นตอนการทำงานหรือวิธีคิดของเรา

 

4. ตอบอย่างจริงใจ

การตอบคำถามด้วยความจริงใจจะทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงทัศนคติและความรู้สึกของเรา และทำให้ผู้สัมภาษณ์สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการสมัครงาน บางครั้งความจริงใจก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการพูดด้วยนะ

 

5. เตรียมคำถาม

ในการสัมภาษณ์งานทุกครั้งมักจะมีคำถามว่า “มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหม” จากผู้สัมภาษณ์ ผู้สมัครหลาย ๆ คนก็จะตอบว่าไม่มี แต่รู้ไหมว่าเราควรเตรียมคิดคำถามที่จะใช้สำหรับถามผู้สัมภาษณ์เอาไว้ เพราะการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะการทำงานหรือบรรยากาศการทำงานเป็นคำถามที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์ได้อย่างดี